Meitner (no image)


";
  • Name:   Meitner
  • Diameter (km):   150.7
  • Latitude:   -55.6°
  • Longitude:  321.6°
  • Morphologic class:  6
  • Outer Ring:  127.8
  • Inner Ring:  103.5
  • Other Ring(s):  87.3