Baker (no image)


";
  • Name:   Baker
  • Diameter (km):   105
  • Latitude:   62.5°
  • Longitude:  40.4°
  • Morphologic class:  6
  • Outer Ring:  80.3
  • Inner Ring:  58.7
  • Other Ring(s):